AYT Biyoloji Mini Deneme Testi!

AYT Biyoloji Mini Deneme Testi!

AYT Biyoloji Mini Deneme Testi!
Soru 1: Hangisi glomerulus kılcalları ile bowman kapsülünden oluşan yapıya verilen isimdir?
 • A)        
 • B)        
 • C)        
 • D)        
Soru 2: Beynin etrafını saran üç katlı zara ne ad verilir?
 • A)        
 • B)        
 • C)        
 • D)        
Soru 3: Hangisi kalp atışını etkileyen etmenlerden biri değildir?
 • A)        
 • B)        
 • C)        
 • D)        
Soru 4: Surfaktan daha çok hangi sistem ile ilgilidir?
 • A)        
 • B)        
 • C)        
 • D)