KYK Bursu ve Kredisiyle İlgili Genel Bilgiler

KYK Bursu ve Kredileriyle İlgili Genel Bilgiler.

KYK Bursu ve Kredisiyle İlgili Genel Bilgiler
   
KYK yani Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir kurumdur. Kurum, yükseköğrenim öğrencilerine burs, kredi ve yurt imkanı sağlamaktadır. KYK bursu veya kredisi alabilmek için önlisans, lisans veya yüksek lisans düzeyinde bir yükseköğrenim öğrencisi olmak gerekmektedir. KYK bursu kazandığınızda almış olduğunuz bursu geri ödemezsiniz, fakat KYK kredisi aldığınızda almış olduğunuz krediyi daha sonra geri ödersiniz.
KYK burs ve kredisi için başvuruda bulunduğunuzda gerekli kriterlere göre değerlendirilirsiniz ve hangisi uygunsa onu kazanırsınız. Bu kriterler öğrencinin başarı durumu, ailesinin maddi durumu, anne ve babanın hayatta olup olmaması, tapu bilgileri v.b. Aynı zamanda ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler ile Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedirler. KYK Kredi ve burs başvuruları e-devlet üzerinden yapılmaktadır.
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, Yabancı uyruklu öğrenciler, Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri, Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler, Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamamaktadırlar.
KYK kredisi burs şartları dışında bulununan kişilere genel olarak çıkmaktadır. KYK kredisi ödemeleri mezun olunduktan 2 yıl sonra başlar ve taksit şeklinde ödenir. Temmuz 2022'de yapılan değişiklikle birlikte KYK kredi ödemelerinde sadece ana para geri ödenir. Yani 40.000TL alırsanız 40.000TL ödersiniz.
KYK Kredisi aşağıdaki kriterlere sahip kişilere çıkmamaktadır:
Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler, Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler, Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince) Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler, Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, Yabancı uyruklu öğrenciler, Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler, Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler, Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.
KYK bursu veya kredi alırken bazı durumlarda krediniz veya bursunuz kesilebilir. KYK kredisinin kesilmesine sebep olan durumlar şunlardır:
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi, Öğretim kurumunun kapatılması, Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, Kesin hükümle mahkum olması.
Bursun kesilerek krediye dönüştürülmesine sebep olan durumlar:
Genel not ortalamasının ekim ayı itibariyle 2.00'nin altına düşmesi, Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi, Öğretim kurumunun kapatılması, Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, Kesin hükümle mahkum olması. Burs krediye dönüştürülürse sadece aldığınız kredileri geri ödersiniz.