TYT Biyoloji Mini Deneme Testi!

TYT Biyoloji Mini Deneme Testi!

TYT Biyoloji Mini Deneme Testi!
Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)        
 • B)        
 • C)        
 • D)        
Soru 2: Aminoasitlerde çeşitliliğe neden olan gruba ne ad verilir?
 • A)        
 • B)        
 • C)        
 • D)        
Soru 3: Polipeptit zincirinin hidrojen bağları sayesinde sarmal şeklinde kıvrılmasıyla oluşan yapıya ne ad verilir?
 • A)        
 • B)        
 • C)        
 • D)        
Soru 4: Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
 • A)        
 • B)        
 • C)        
 • D)