TYT Coğrafya Mini Deneme Testi!

TYT Coğrafya Mini Deneme Testi!

TYT Coğrafya Mini Deneme Testi!
Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi kırıklı bir dağdır?
 • A)        
 • B)        
 • C)        
 • D)        
Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi bir volkan şeklidir?
 • A)        
 • B)        
 • C)        
 • D)        
Soru 3: Hangisi karstik aşınım şeklidir?
 • A)        
 • B)        
 • C)        
 • D)        
Soru 4: Hangisi sıcaklığı etkileyen etmenlerden biri değildir?
 • A)        
 • B)        
 • C)        
 • D)